top of page

SLUŽBY

Formulář na schránky

PSYCHOLOGICKÁ KONZULTACE

  • Hledáte příležitost probrat konkrétní problém nezaujatým odborníkem? Mohu vám pomoci porozumět lépe vašim obtížím, pomoci vám při řešení problémů, podpořit vás při hledání alternativní cesty/vhledu nebo vám pomoci s rozhodnutím, které vás tíží.

  • Tato služba je krátká, často trvá jedno nebo pár sezení zaměřených na řešení vašich konkrétních problémů.

Image by Hello I'm Nik 🎞

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

  • Trápí vás problémy? Potřebujete pomoc, podporu a vysvětlení, které vám pomůže identifikovat, kde je "zakopaný pes" a najít vlastní řešení problémů? Pak je individuální poradenství pro vás to pravé. Jedná se o proces zaměřený na zlepšení vaší životní spokojenosti. Budeme spolupracovat, abychom vám pomohli zvládnout situaci, přizpůsobit se jí a budovat nové dovednosti, abychom zdroj nespokojenosti v životě odstranili, nebo na něj lépe reagovali. Společně se také podíváme na vzorce myšlení a chování, tak abyste se lépe poznali a mohli sami sobě lépe porozumět.

  • Poradenství je většinou krátkodobá až střednědobá terapie zaměřená na problémy a situace, které problémy vyvolávají. Oproti tomu je psychoterapie spíše zaměřená na chronické nebo opakující se problémy. Je nutné zdůraznit, že někdy se tyto dvě služby navzájem doplňují a není možné je plně oddělit. 

  • Na sezení kombinuji různé přístupy k psychoterapii, i když jsem vycvičena v analytické psychologii a schéma terapii.

Image by Nik Shuliahin

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

  • Obtěžují vás opakující se problémy nebo vás tíží psychosomatické problémy? Zajímá vás hlubinná terapie zaměřená vedoucí k osobnímu růstu? V tomto případě je psychoterapie pro vás to pravé.

  • Klienti, kteří se rozhodnou pro psychoterapii, mají zájem o hluboké a významné změny v jejich životě.

  • Terapie je to obvykle dlouhodobá a společně hledáme vzorce myšlení a chování, mapujeme vaši životní historii a často vede k uvědomění si všech částí sebe sama, zlepšení sebevědomí a nalezení odpovědí na otázky, které jste sami sobě celý život kladli.

  • Na sezení kombinuji různé přístupy k psychoterapii, i když jsem vycvičena v analytické psychologii a schéma terapii.

bottom of page