top of page

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Odpovědi

Jak vypadá první sezení? 

První sezení je trochu jiné a specifické od těch, která pak následují. Kromě představení se budeme hovořit o některých specifikách našich sezení: o důvěrnosti mezi psychologem a klientem, o ceně za sezení a platebních metodách, procesu terapie apod. Mimo to také zmapujeme vaši současnou situaci a dojednáme formu našich setkání v tzv. terapeutické dohodě. Pravidelná sezení mají 50-minutový formát a jsou vedeny ve stejnou dobu jednou týdně. Frekvenci můžeme případně upravit dle vašich časových možností. 

Je terapie pro mě? 

V zásadě se dá říci, že terapie a/nebo poradenství je vhodné pro kohokoli, kdo chce věci vyřešit nebo najít vlastní cestu ke svým vlastním cílům. Konzultace mohou být užitečné pro kohokoli.

Jak funguje zásada důvěrnosti v terapii?

V zásadě, cokoli řeknete na sezení, zůstane na sezení. Jsou však chvíle, kdy jsem ze zákona povinna institut důvěrnosti prolomit. Jedná se o situace, kdy se mohu oprávněně domnívat, že vám či někomu z vašeho okolí bezprostředně hrozí újma na zdraví. Veškerý materiál (osobní údaje, poznámky ze sezení nebo jakýkoli jiný materiál) je důvěrný. Tím, že nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami není nic zanášeno do lékařských záznamů.

Mohu sezení platit ze svého zdravotního pojištění?

Pracuji soukromě a nezávisle na zdravotním systému, takže terapie a/nebo psychologické poradenství nemohou být hrazeny ze zdravotního pojištění a je možné platit v hotovosti nebo na fakturu.

Jak se objednat? 

Nejjednodušší způsob, jak si naplánovat sezení, je vyplnit kontaktní formulář nebo mi poslat e-mail na moji e-mailovou adresu (info@michaelakonigova.cz). Dalším způsobem je kontaktovat mě telefonicky (+42 604 111 411); poslat zprávu nebo mi zavolat. Pokud nemohu přijmout váš hovor, zanechte zprávu a já se vám ozvu, jakmile to bude možné.

Mohu si domluvit sezení i ve večerních hodinách nebo během víkendu?

Po domluvě nabízím možnost večerních nebo víkendových sezení. V závislosti na čase nebo datu však může být účtován další poplatek. Pokud potřebujete naplánovat schůzku večer nebo o víkendu, kontaktujte mě a naplánujeme vhodný čas, tak aby vyhovoval nám oběma.

Kolik sezení budu potřebovat?

Délka terapie se liší a je bohužel nemožné říci, kolik sezení bude zapotřebí. 

Jaký je rozdíl mezi psychiatrem, psychologem a psychoterapeutem? 

Protože každý z těchto odborníků může poskytovat služby v oblasti duševního zdraví, může být matoucí kdo dělá co. 

Psychiatr : Psychiatr je lékař (MUDr.), který absolvoval atestaci v oboru psychiatrie. Může diagnostikovat vaše duševní zdraví a předepsat potřebné léky. Často doporučí své pacienty do péče psychologa či psychoterapeuta.

Psycholog : Psycholog má magisterský a bakalářský titul v oboru psychologie (Mgr. nebo PhDr.). Je způsobilý diagnostikovat duševní zdraví, ale nepředepisuje léky. 

Psychoterapeut : Psychoterapeuti jsou poradci. Měli by mít buď magisterský titul z psychologie, medicíny nebo příbuzných oborů a musí být vyškoleni v psychoterapii (seznam viz https://czap.cz/pro-psychoterapeuty/certifikovane-vycviky).

bottom of page